6899:Puli - Ganzilin - Caotun - Taichung Gancheng Station

Nantou Bus (blue)Taichung Bus(red)

Bus Timetable
Puli - Ganzilin - Caotun - Renai Hospital - Taichung
Puli → Taichung
Taichung → Puli
 
Mon. - Thu.
Fri.
Sat. & Sun
 
Mon. - Thu.
Fri.
Sat. & Sun
1
06:00
06:00
06:00
1
06:00
06:00
06:30
2
06:20
06:20
06:20
2
06:30
06:30
07:30
3
07:30
07:30
07:10
3
07:30
07:30
09:00
4
08:20
08:30
08:00
4
08:30
08:30
10:00
5
10:00
09:30
08:30
5
09:00
09:00
12:00
6
11:50
11:30
10:00
6
10:00
10:00
14:00
7
13:00
12:30
11:40
7
12:00
12:20
15:00
8
14:30
13:30
13:40
8
14:00
14:00
16:00
9
15:00
15:00
15:00
9
15:00
15:00
16:30
10
16:00
16:00
16:00
10
16:00
16:00
17:00
11
17:00
16:40
17:00
11
16:30
16:30
18:10
12
18:00
17:00
17:20
12
17:30
17:00
18:30
13
18:30
18:00
18:00
13
18:20
17:40
19:10
14
19:00
19:00
19:00
14
19:10
18:30
19:30
15
20:00
20:00
20:00
15
20:00
19:30
20:00
16
21:00
21:00
21:00
16
21:00
20:50
21:00
Fare Information
Puli starting   Taichung starting
STOP Full-fare Half-fare STOP Full-fare Half-fare
Qixia 24 12 Renai Hospital 24 12
Ganzilin 55 28 Caotun 60 30
Caotun 116 58 Ganzilin 130 65
Renai Hospital 173 86 Qixia 178 89
Taichung 185 93 Puli 185 93
 

NTBUS No.18-1, Zhongzheng 4th Rd., Puli Township, Nantou County 545, Taiwan (R.O.C.) T:+886-49-2984-031 F:+886-49-2900-873