6899:Puli - Ganzilin - Caotun - Taichung Gancheng Station

Nantou Bus (blue)Taichung Bus(red)

Bus Timetable
Puli - Ganzilin - Caotun - Renai Hospital - Taichung
Puli → Taichung
Taichung → Puli
 
Mon. - Thu.
Fri.
Sat. & Sun
 
Mon. - Thu.
Fri.
Sat. & Sun
1
06:00
06:00
06:00
1
06:00
06:00
06:30
2
06:20
06:20
06:20
2
06:30
06:30
07:30
3
07:30
07:30
07:10
3
07:50
07:50
09:00
4
08:20
08:30
08:00
4
08:30
08:30
10:00
5
10:00
09:30
08:30
5
09:00
09:00
12:00
6
11:50
11:30
10:00
6
10:00
10:00
14:00
7
13:00
12:30
11:40
7
12:00
12:20
15:00
8
14:30
13:30
13:40
8
14:00
14:00
16:00
9
15:00
15:00
15:00
9
15:00
15:00
16:30
10
16:00
16:00
16:00
10
16:00
16:00
17:00
11
17:00
16:40
17:00
11
16:30
16:30
18:10
12
18:00
17:00
17:20
12
17:30
17:00
18:30
13
18:30
18:00
18:00
13
18:30
17:40
19:10
14
19:00
19:00
19:00
14
19:10
18:30
19:30
15
20:00
20:00
20:00
15
20:00
19:30
20:00
16
21:00
21:00
21:00
16
21:00
20:50
21:00
Fare Information
Puli starting   Taichung starting
STOP Full-fare Half-fare STOP Full-fare Half-fare
Qixia 25 12 Renai Hospital 25 12
Ganzilin 58 29 Caotun 65 33
Caotun 124 62 Ganzilin 131 65
Renai Hospital 182 91 Qixia 181 91
Taichung 190 94 Puli 190 94
 

NTBUS No.18-1, Zhongzheng 4th Rd., Puli Township, Nantou County 545, Taiwan (R.O.C.) T:+886-49-2984-031 F:+886-49-2900-873